Aanmelden

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

 

Wij werken samen met Zwangerenportaal.nl. Dit geeft de mogelijkheid om je eigen dossier en afspraken in te zien. Na aanmelding in de praktijk krijg je hiervoor automatisch een uitnodiging.

Mocht je binnen 1 week nog geen reactie van ons gehad hebben na aanmelding, neem dan zelf even contact met ons op (0252-213160 op maandag/dinsdag, of per mail: verloskundigensassenheim@gmail.com).

 

Toestemmingsverklaring

Verloskundigenpraktijk Santé zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken kunnen we u niet in behandeling nemen.

 

Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat uw rechten zijn, vindt u in ons privacyreglement op onze website.

Deze toestemming omvat mede:

1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn cliëntendossier,

2. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties,

3. het delen van mijn persoonsgegevens met andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is, in het kader van de continuïteit van mijn behandeling als zwangere, zoals huisarts, gynaecoloog, echocentrum, CJG (o.a. consultatiebureau) en kraamzorg,

4. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden te weten: Peridos*, Praeventis** en Perinatale Registratie Nederland***,

5. het versturen van extra informatie die van belang zijn voor de zwangerschap, bevalling of kraamperiode tot maximaal 3 maanden na de zwangerschap naar het opgegeven e-mailadres (folders, informatie over voorlichtingsbijeenkomsten, cliëntenenquête bij einde zorg),

6. het ophangen van het geboortekaartje in de praktijk indien u deze aan ons geeft of toestuurt. 

 

* Peridos is een landelijk informatiesysteem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Dit digitaal dossier legt gegevens vast over de screening op Down- Edwards- en Patausyndroom en de 20 weken echo om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren. Deze gegevens omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van de 1e trimester screening (NIPT of combinatietest) en het verrichten van het structureel echoscopisch onderzoek (=SEO). Ook worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening (meer informatie op www.peridos.nl).

** Praeventis is een landelijk registratiesysteem waarin de gegevens van het bloedonderzoek bij zwangeren wordt vastgelegd. Dit om de kwaliteit van het bloedonderzoek te waarborgen en het proces te bewaken. Het RIVM is hier verantwoordelijk voor en zorgt voor een optimale beveiliging van de gegevens. Ook worden de gegevens van het bloedonderzoek opgenomen in een landelijk informatiesysteem Stichting Sanquin Bloedvoorziening. De wet AVG is op deze registratie van toepassing. Als u in de toekomst bloed nodig heeft, kan het bloedtransfusielaboratorium uw gegevens in zien. Het systeem zorgt er ook voor dat de hielprik- en gehoorscreening goed verloopt en dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Anonieme gegevens en uitslagen worden ook gebruikt voor landelijke statistieken en voor wetenschappelijk onderzoek om de screening en de behandeling te verbeteren.

*** Perinatale Registratie Nederland (PRN) houdt zich bezig met de zorg rondom de geboorte. Tijdens het gehele traject worden gegevens van verschillende zorgverleners verzameld. De PRN heeft als doel de kwaliteit van de zorg  rondom zwangerschap en geboorte te verbeteren. Deze registratie maakt ook wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Door onderzoek kan de medische kennis over zwangerschap en geboorte worden vergroot.