Corona updates

Hier vind je de mededelingen en nieuws omtrent het Coronavirus. Volg ons ook op onze facebookpagina voor updates! 

 

Covid-19 

Hier willen we jullie informeren omtrent de laatste maatregelen rondom het coronavirus. Deze maatregelen zijn opgesteld in samenwerking met het LUMC, Alrijne, RIVM, KNOV en de LEO. 

Zwangerschap:

- Neem met klachten altijd contact met ons op voordat je naar de praktijk komt en laat jezelf testen, denk hierbij aan de volgende symptomen: 

 • Koorts / verhoging
 • Neusverkoudheid
 • Keelpijn
 • Hoesten / niezen
 • (toename van) kortademigheid in rust of bij lichte inspanning / benauwdheid
 • Plotseling opgetreden vermoeidheid
 • Recent ontstane reuk- en of smaakverlies
 • Diarree
 • Hoofdpijn
 • Pijn achter de ogen
 • Spierpijn 

- Wij vragen iedereen om een mondkapje te dragen bij binnenkomst op de praktijk. 

- Wees bewust in je afweging om alleen of samen te komen naar de praktijk. Voorlopig zijn partners, mits klachtenvrij, welkom op het spreekuur. Andere belangstellenden zijn helaas niet welkom in de praktijk. Kinderen zijn evt. wel welkom maar probeer hier terughoudend mee te zijn. 

- Wij zullen tijdens het consult een mondkapje dragen en waar nodig 1,5 meter afstand in acht nemen. 

- Als iemand uit je huishouden last heeft van klachten die kunnen duiden op een corona besmetting is het advies voor die persoon om zich te laten testen via de GGD. Tot de uitslag bekend is ben je niet welkom op de praktijk. Moet je door ons gezien worden zullen wij beschermende maatregelen nemen. 

- Als jij of iemand uit je huishouden positief wordt getest, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Wij zullen passende afspraken maken. 

- Was bij binnenkomst op de praktijk je handen.

- De voorlichtingsbijeenkomsten zijn helaas nog steeds AFGELAST. Ook de bijeenkomsten van het LUMC en CJG zijn afgelast. Kijk hier voor de meest recente informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten en informatiecurssussen. Je vindt hier een aantal filmpjes met de informatie. 

- Indien je een afspraak hebt staan bij de Poort voor echo: mocht je klachten hebben (verkoudheid/hoesten/keelpijn/koorts of contact met een coronapatiënt): neem telefonisch contact op met de Poort. Partners zijn ook welkom bij de echo's (mits geen klachten). Ook Poortpret is open voor pretecho's. 

- Voor de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren kan je gewoon een afspraak maken. Let er op dat indien je ook een coronavaccinatie krijgt in je zwangerschap dat er minimaal 1 week tussen beide vaccinaties zit! 

Kom je terug uit een land met een oranje reisadvies? 

Het advies van het RIVM is om 14 dagen thuis in quarantaine te gaan na terugkomst uit een land met een oranje reisadvies. Dit betekent dat er mogelijk consulten uitgesteld dienen te worden (indien dit medisch verantwoord is). In overleg met jou en afhankelijk van de situatie zullen we bepalen wat nodig is. 

 

Bloedprikken:

Momenteel zijn er een aantal locaties om bloed te prikken gesloten. Kijk op de website van Medial en SCAL voor meest recente informatie hieromtrent. Bij het SCAL is het momenteel noodzakelijk om een afspraak te maken voor het bloedprikken.  

 

Bevalling:

- Zowel thuis of poliklinisch bevallen met ons geeft geen beperkingen behoudens dat een extra persoon tijdens de bevalling in het ziekenhuis niet mogelijk is. Thuis is een extra persoon wel welkom.

- Wij zullen een mondkapje dragen indien het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden. Dit zal in de praktijk betekenen dat wij gedurende de hele bevalling een mondkapje dragen.

- Cliënte en partner hoeven geen mondkapje te dragen tijdens de bevalling. Beval je in het ziekenhuis, dan is het wel de bedoeling dat jullie allebei een mondkapje dragen als je over de wandelgangen loopt. In de verloskamer mag deze af. 

- Begeleiders bij de bevalling dienen klachtenvrij te zijn en zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand te blijven. Ook moeten ze continu op de kamer blijven, uitgezonderd is kort toiletbezoek. Het is niet toegestaan dat men zelf drinken gaat halen, een rondje gaat lopen of naar buiten gaat. 

- Als je milde klachten hebt tijdens de bevalling zal de bevalling door ons begeleid worden, zowel thuis als poliklinisch. Wij zullen dan wel beschermende kleding dragen als er nog geen test is gedaan of als de uitslag nog niet bekend is. Bij een positieve test en milde klachten is in de regio afgesproken om de zorg over te dragen aan de gynaecoloog doordat er nog te weinig bekend is over de eventuele risico's van bevallen met corona, ook al heb je milde klachten. In het ziekenhuis beval je dan in een isolatiekamer. 
 

Kraamtijd:

- Huisbezoeken door ons zijn sowieso op dag 5, in overleg met jullie komen we 2-3x langs in de eerste week. 

- Meldt het altijd aan ons als er iemand binnen het huishouden is met (milde) klachten. 

- De nacontrole 6 weken na de bevalling zal telefonisch of fysiek plaatsvinden. 

 

Centrum Jeugd en Gezin (Consultatiebureau):

Kijk voor informatie omtrent het CJG op de website

 

Bij zorgen mag je ons 24/7 op het mobiele nummer bellen: 06-29433303, geef het ook door mocht je corona gerelateerde klachten hebben en bijna gaan bevallen.

 

Wij staan momenteel in nauw contact met het ziekenhuis en de verloskundigenpraktijken uit de regio. We stemmen de zorg op elkaar af en staan klaar om elkaar te ondersteunen waar nodig. 

 

Vaccinatie:

Met betrekking tot  de vaccinatie in de zwangerschap verwijzen we jullie naar de website van onze beroepsvereniging: www.deverloskundige.nl